bg | en
Начало
Семинар
Публикации
Цели
Участници
Управление
План
Новини
Контакти
Снимки
> Програма


Семинар "Професия учен"

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
20 септември 2005


ПРОГРАМА И ДОКЛАДИ

09.30 Откриване на семинара, (проф. д.ф.н. Иван Куцаров, Ректор на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" ) - Още ...
10.00 Професия учен в Европа, д-р Елисавета Гурова, Софийски университет "Свети Климент Охридски" - Доклад
10.20 Международна научна кариера, г-жа Каталин Гара Нажи, аташе по околната среда, Постоянно представителство на Република Унгария към Европейския съюз - Доклад
10.50 Дейности Мария Кюри в сферата "Човешки ресурси и мобилност" , г-жа Мариела Гашарова, Българска академия на науките - Доклад
11.20 Kафе-пауза
11.50 Инструменти, подкрепящи мобилността на учените, г-ца Станимира Йорданова, Софийски университет "Свети Климент Охридски" - Доклад
12.10 Участие на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" в пета, шеста и седма рамкови програми на Европейския съюз, проф. д.б.н. Иван Минков - Доклад
12.30 Професия учен, филм на предаване "Хай Тек" на Нова Телевизия
13.00 Oбяд
14.00 Институционалното финансиране на науката за ВУЗ в България, проф. д.х.н. Георги Андреев, зам. ректор по наука и международно сътрудничество на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Доклад
14.30 Развитие на научните изследвания в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", инж. Валя Недева, директор Научна и приложна дейност на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
15.00 Опитът на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" с международни проекти, доц. д-р Манчо Манев - Доклад
15.30 Кафе-пауза
16.00 Кръгла маса: Бариери и възможности за професията на учените, доц. Лина Анастасова, Бургаски свободен университет - Доклад
17.30 Заключителна сесия

Site design © 2005 Copyright design Kodar Ltd.